verwarming

verwarming

Mattec is erkend voor het onderhouden en herstellen van verwarmingsinstallaties op gas of stookolie.

 

Wij garanderen dat de werken die wij uitvoeren aan deze installaties conform de meest recente wettelijke voorschriften gebeuren.

 

Wat kan Mattec voor u doen?

depannages

Als een defect aan uw verwarmingsinstallatie opduikt, dan laat Mattec u niet in de kou staan. Contacteer ons voor een interventie op het nummer 0478 70 81 79.

Wij herstellen vakkundig uw verwarmingsketel binnen de kortst mogelijke tijd.

Een verwarmingsketel ziet of hoort u amper, tot hij het op een dag begeeft.

De meest efficiënte manier om plotse defecten aan een verwarmingsketel te vermijden, is het jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud van de installatie.

 

Het voorkomen van pannes of grote herstellingskosten is echter niet de enige goede reden voor een regelmatig onderhoud. Een goed onderhouden verwarmingsinstallatie:

 

- verlaagt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand.

- heeft een positieve impact op uw energiefactuur.

- verlaagt de uitstoot van CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen.

 

Mattec onderhoudt uw verwarmingsketel conform de voorschriften van de fabrikant.

 

 

Wat doen wij precies?

 

- Controle van alle onderdelen van de installatie.

- Controle van de verbranding.

- Controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht.

- Onderdelen vervangen waar nodig.

- Controle en reiniging van de schouw en van de rookgaskanalen.

- Na afloop ontvangt u een reinigings- en verbrandingsattest.

 

 

Hoe vaak is een onderhoud nodig?

 

De frequentie van het onderhoud hangt af van het type installatie.

De wetgeving in Vlaanderen voorziet voor gas en stookolie immers een aparte verplichting.

 

- Verwarmingsketels werkend op gas: onderhoud om de twee jaar.

- Verwarmingsketels werkend op stookolie: onderhoud om het jaar.

Wilt u meer gemoedsrust? Mattec biedt ook onderhoudscontracten aan voor uw verwarmingsketel. Dit zowel voor huishoudelijke, industriële en collectieve installaties. Voor meer info, contacteer ons.

Verwarmingsaudit - energiebar

Een verwarmingsaudit beoordeelt het rendement van een verwarmingsketel en de ketelgrootte ten opzichte van de verwarmingsbehoeften van een gebouw. Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. De audit geeft aan welke maatregelen (van verbeteringsvoorstellen tot de vervanging van een ketel) aangewezen zijn.

 

Wanneer is een audit nodig?

 

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen onder 100 kW moet om de vijf jaar een verwarmingsaudit laten uitvoeren.

 

Voor verwarmingsinstallaties met een vermogen boven 100 kW zijn de verplichte termijnen korter. Een stookolie-installatie moet u als eigenaar om de twee jaar laten auditeren, een gasinstallatie om de vier jaar.

 

Concreet dient de audit plaats te vinden bij een volgend periodiek onderhoud (jaarlijks in geval van stookolie, tweejaarlijks in geval van gas) en dit vanaf het moment dat het stooktoestel vijf jaar oud is.

(wettelijk gaat de verplichting dat centrale stooktoestellen in het Vlaamse Gewest een periodieke verwarmingsaudit moeten ondergaan terug op artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater).

 

Wat moet?

 

Bij verwarmingsaudits is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het wettelijk vereiste gedeelte en de uitgebreidere studie. Het wettelijk vereist gedeelte berekent het seizoensrendement van uw installatie, samen met de terugverdientijd bij de installatie van nieuwe stookketels.

 

 

Wat kan?

 

Naast het wettelijk vereiste gedeelte kan een verwarmingsaudit een uitgebreidere studie integreren. Deze studie omvat een breder pallet van aanbevelingen:

 

- het aftoetsen van alle wettelijke vereisten van uw stookplaats.

- de optimalisaties van de huidige installatie.

- de berekening van de temperaturen op elke ketel.

- de berekening of het opnieuw in dienst stellen van een cascaderegeling zinvol kan zijn.

- het waterzijdig inregelen van de vertrekken in uw installatie.

- het samen bekijken van elektriciteitsproductie en verwarming (WKK) indien mogelijk.

 

 

Hoe berekent Mattec de kostprijs van een verwarmingsaudit?

 

De kostprijs voor de uitgebreide studie hangt af van het type audit, maar ook van de gegevens in de documentatie die nodig is ter voorbereiding van de audit. De kostprijs is steeds inclusief een uitgebreide bespreking en presentatie van de resultaten ter plaatse. Voor meer info, contacteer ons.

 

Verstopte radiatoren: voorkomen en genezen

Is het u al overkomen dat niet alle delen van uw radiator of vloerverwarming voldoende warm krijgen?Is het u al overkomen dat niet alle delen van uw radiator of vloerverwarming voldoende warm krijgen?

Dan is de kans bestaand dat uw CV-systeem nood heeft aan een reiniging of spoeling. Ook zichtbare corrosie op leidingen en kraanwerk of steeds terugkerende storingen in de verwarmingsinstallatie zijn vaak een teken aan de wand.

 

 

 

Wat houdt een reiniging in?Wat houdt een reiniging in?

Bij het reinigen en spoelen van CV-systemen verwijderen we schadelijke stromingsrestanten en installatieverontreinigingen die corrosie veroorzaken.

Reiniging van bestaande systemen zorgt voor de verwijdering van zwart slib (ijzeroxide/magnetiet) en kalksteen. Dat leidt tot een verbeterde circulatie, minder brandstofverspilling en minder boilergeluiden.

De spoeltechniek die MATTEC gebruikt, is zeer gebruiksvriendelijk. Een week voor het spoelen voegen wij een ‘cleaner’ toe aan de installatie om het vuil los te weken. Vervolgens komen wij langs met een spoelinstallatie. We sluiten twee slangen aan op de installatie en één slang op het watercircuit. Van de woning gaat het water naar de spoelinstallatie waarmee we vervolgens onder verhoogde druk het water door de dichtgeslibde leidingen pompen (mee- en tegenstromend). Het vuile water lozen we via de riolering. Doeltreffend, veilig en gegarandeerd schoon!

Hoe raakt een radiator of vloerverwarming verstopt?Hoe raakt een radiator of vloerverwarming verstopt?

Als een radiator of vloerverwarming verstopt raakt, dan heeft dat vaak te maken met de waterkwaliteit in de centrale verwarming. In uw cv-water zitten immers soms ongewenste vaste deeltjes.

Deze vaste deeltjes kunnen in veel verschillende samenstellingen voorkomen, maar worden meestal als ‘slib’ omschreven.

Slib en kalkschilfers zijn dan ook de twee voornaamste boosdoeners bij verstopping. In alle onbehandelde verwarmingsinstallaties ontstaat zwart slib zodra corrosie optreedt. Het vormt een compact bezinksel in alle ‘rustige’ gebieden van een centrale verwarmingsinstallatie en is op die manier de oorzaak van de meeste problemen in radiatoren, leidingen en ketels.

 

KetelsteenKetelsteen daarentegen ontstaat door harde kalkafzettingen op de heetste oppervlakken in de installatie. Net zoals zwart slib en bruin slib (bruin slib ontstaat door te veel lucht in de installatie) is ketelsteen de oorzaak van een lager rendement, warmteverlies en mechanische storingen.

 

 

 

cv reinigingDaarnaast is het niet onmogelijk dat bij de installatie vuil of slib in uw systeem is terechtgekomen. Denk maar aan zand, stof, laskorrels of bouwvuil.

Tot slot kan ook het bijvullen van het systeem voor een chemische reactie zorgen (in geval van gebruik van leidingwater).

 

 

 

Hoe een verstopping voorkomen?

Reiniging of spoeling vindt vaak plaats op het moment dat een verstopping opduikt, maar u kan hierop anticiperen. Het is een goed idee om systemen te reinigen bij ingebruikname of bij de installatie van een nieuwe boiler binnen een bestaand systeem.

Ook een analyse van het water in de CV-installatie kan problemen vroeg bij de kraag vatten. In samenwerking met FERNOX voert MATTEC wateranalyses van uw CV-installatie uit. FERNOX heeft jarenlange ervaring in het conditioneren van HVAC-systemen (Heating, Ventilation en Airconditioning). Hierdoor zijn we in staat uw installatie optimaal te beoordelen en u correct te adviseren. Op basis van de analyse van de kritische punten van uw installatie stellen we een verbeteringsplan op.

 

Wilt u meer informatie over deze spoeltechniek of een beoordeling van de waterkwaliteit van uw verwarmingsinstallatie, neem dan contact op met MATTEC voor meer info, contacteer ons.

 

 

 

cv reiniging, radiator
cv reiniging, vloerverwarming
cv reiniging, verstopping, slib
cv reiniging, ketelsteen
cv reiniging, vervuiling
opvang magnetiet door magneet filter